Neskazar bat tentatzen

Txirrita

Gure bertsolaririk erromantiko eta sensualena.

Andrea Lopetegiren laguntza ederrarekin kantatua.

1

Dozena bat bertso

nai nituzke jarri

jaietan kantatzeko

entretenigarri;

nere publikatzia

izango da sarri,

alabantzak emanaz

zenbait neskazarri.

 

      2

Neskazar bat tentatzen

asi naiz lenguan,

izan ere alako

polita zeguan;

umill eta seriyo

itz egin genduan,

baño gusto guziyak

ez dira munduan.

 

      3

Izketan asi giñan

biyak gozo-gozo,

ezkontzeko mandatu

egin diyot atzo;

leiotikan ujuka

ama ta bi atso:

«Ez dek arrapatuko

uste bezin mantso!».

 

      4

Ama preparatu zait

asarrez betia,

lenbiziko ujuba:

«Zenbat dek dotia?

Ainbeste kostatako

alaba maitia,

lastima izango dek

iri ematia!».

 

      5

«Zere familiyari

errespetoz eldu,

inozente daudenak

ez ditezen galdu;

diru-truka alaba

nai zenduke saldu,

lenago erostunik

ez al zaio azaldu?»

 

      6

Nere jakinduriya

ari da atzentzen

errez dala uste du

zenbaitek ezkontzen;

promesa on bat eginda

ezpazera ontzen,

lanak izango dira

zurekin konpontzen!.

 

      7

«Ez dezu sinistu nai

egiya esanda’re:

zintzua nai genduke

pobria izanda’re;

gure baztarrak baño

obiak nun dare,

alabari sasoia

pixka bat juanda’re?».

 

      8

«Bere alabarentzat

orrenbeste fama!

Nik ez det sinistatzen,

aiziak darama;

zuen baztarrian nik

egitia lana

izan liteke, baña

ez det uste, ama!».

 

      9

«Ez al dala uste dek

orren errespuestik?

Atarramentu onik

mutill zarrak eztik!

Nere alabak ez dauka

ezkontzeko kezkik,

ez bezelakuak

nai-ez-ta zekazkik!».

 

      10

«Itz bat esan biar det

nere borondatez,

ez banau iñork lotzen

grilluz edo katez:

ezkontzeko ideak

banituan ustez,

ardua maitatzen det

andriaren partez».

 

      11

«Mutil malizioso

deabruz betia,

ez dizut zabalduko

geiago atia;

beñe etzaitut izandu

biotzez maitia,

nigandik libre zera,

or konpon zaitia!».

 

      12

Orra amabi bertso

oraingo berriyak

bere andregaiari

Txirritak jarriyak;

eman dizkit desgusto

ikaragarriyak,

negar egin lezake

nigatik arriyak!Erantzun bat “Neskazar bat tentatzen” bidalketan

  1. ikasares(e)k dio:

    Ederra, Imanol. Eskerrik asko!

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude