M_rkel Ol_no buru duen Gipuzko_ko Foru _ldundi_k ir_g_rri du eusk_r_zko komunik_bideet_ko publizit_te instituzion_l_ erdir_ j_itsiko duel_. Neurri_k kezk_ er_gin du Ber_nduegiren erred_kzio_n. Biler_ egin ondoren er_b_ki gogor bez_in ezinbesteko b_t h_rtu beh_r iz_n du k_zet_ honek: “a” hizki_ murriztuko dugu gure testuet_tik, i_ inoiz ez er_biltzer_ino. Neurri horri esker, kostu_ k gutxitze espero dugu (denok d_kigu zein g_resti_ den _lf_betoko lehen hizki_ er_biltze_). B_d_kigu jende_k diferentzi_ n_b_rituko duel_. Espero dugu ger_tzen z_izkigun beste letr_k ez murriztu beh_r iz_tea, bestel_ l_ster ez dugu j_kingo noiz id_zten dugun M_rkel eta noiz Mikel.